ป้ายภาษีหายทำไงดี ต้องแจ้งความหรือไม่?

หากเผลอทำป้ายภาษีหายทำยังไงดี ต้องแจ้งความหรือไม่ ลองมาดูคำตอบกันได้ที่บทความ ความรู้ทั่วไป เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี หรือที่เราเรียกกันสั้นว่าๆ “ป้ายวงกลม” ซึ่งถ้าหากทำหายต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ให้คุณนำเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชนเจ้าของรถ หนังสือมอบอำนาจ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ หลังจากนั้นให้คุณนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งตามเขตรับผิดชอบของรถเท่านั้น ค่าคำขอ 5 บาท และค่าธรรมเนียม 20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 25 บาท (กรณีมอบฉันทะจะมีค่าอากรแสมป์หนังสือมอบอำนาจ 10 บาท) เท่านี้คุณก็จะได้ป้ายภาษีอันใหม่มาแล้วค่ะ

  1. Hmm, no posts. So lonely...